پدرم خادم دربار حسین

پدرم خادم دربار حسین، مادرم هست عزادار حسین ✿✹
هر کسی هست طرفدار کسی، پسرم هست هوادار حسین ✿✹
من از اون روز دربند تو ام ، آزادم آزادم، چه کنم حرف دگر یاد نداد ، استادم، استادم ✿✹
ماه تویی راه تویی، ابی عبدالله ✿✹
عشق دلخواه تویی، ابی عبدالله ✿✹
حضرت شاه تویی، ابی عبدالله ✿✹
یا حسین یا حسین ابی عبدالله، نوکرم نوکر بازار حسین ✿✹
سرورم هست علمدار حسین، شغل من هست گدایی درش ✿✹
باورم جلوه ی رخسار حسین، من از روز دربند توام ، آزادم آزادم ✿✹
بر باد مده تا ندهی ، بر بادم بر بادم ✿✹
آب تویی ناب تویی، ابی عبدالله ✿✹
شور اصحاب تویی، ابی عبدالله ✿✹
رب الارباب تویی، ابی عبدالله ✿✹
یا حسین یا حسین ابی عبدالله ✿✹

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در موزیک

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *