دانلود آهنگ Worth It از Fifth Harmony Ft Kid ink + متن و ترجمه فارسی

دانلود آهنگ Worth It از Fifth Harmony Ft Kid ink + متن و ترجمه فارسی
آهنگ Worth It از Fifth Harmony Ft Kid ink + متن و ترجمه فارسی
متن این ترانه:
Give it to me, I’m worth it
بدش به من من ارزششو دارم
( این حقو به من بده من ارزش اینو دارم که در بالاباشم )
Baby, I’m worth it
عزیزم من با ارزشم
Uh huh I’m worth it
آها من با ارزشم
Gimme gimme I’m worth it
بدش بدش من ارزششو دارم
Give it to me, I’m worth it
بدش به من من ارزششو دارم
Baby, I’m worth it
آها من با ارزشم
Uh huh I’m worth it
آها من با ارزشم
Gimme gimme I’m worth it
بدش بدش من با ارزشم
پایان کورس
[Kid Ink:]
OK, I tell her bring it back like she left some-
حله . بهش گفتم بدش عقب انگار که چیزیو ول کردی
( یعنی بهش گفته باسنتو طوری بلرزون که از پشت تو هوا باشه )
Bring it bring it back like she left some-
بدش بدش عقب انگار چیزیو ول کردی
In the club with the lights off
توی یه کلوپ با چراغای خاموش
Whatchu acting shy for?
چرا داری طوری نقش بازی می کنی که انگار از چیزی خجالت می کشی ؟
Come and show me that you’re with it with it with it with it with it
بیا خودتو با اون بهم نشون بده با اون با اون با اون
Stop playing, now you know that I’m with it with it with it with it with it
بازی رو تموم کن ( نقش بازی نکن ) حالا که میدونی من با اونم اونم اونم
( یعنی این نقش رو که انگار خجالت کشیدی کنار بذار چون خودت میدونی که تو رو با ب*سنت می خوام وگرنه خودت تنهایی به دردم نمی خوری )
Whatchu acting shy for?
چرا طوری رفتار می کنی که انگار از چیزی خجالت می کشی ؟
[Dinah:]
Just gimme you, just gimme you
فقط خودتو بهم بده فقط خودتو
Just gimme you, that’s all I wanna do
فقط خودتو . این همه چیزیه که می خوام
And if what they say is true
و اگه اونا بگن این درسته ( بودن با تو )
If it’s true, I might give me to you
درسته . شایدم خودمو بهت بدم
I may talk a lot of stuff
من شاید راجع به خیلی چیزا صحبت کنم
( یعنی وقتی که به قدرت برسم با گرفتن حقوقم در جامعه سخنرانی زیاد می کنم )
Guaranteed, I can back it up
ضمانت می کنم . می تونم برش گردونم بالا
( با سخنرانی هاش می تونه وضعو خوب کنه )
I think I’m a call you bluff
فک کنم با هات زیاد بلاف می زنم
Hurry up, I’m waitin’ out front
عجله کن . من منتظرشم
( که حقمو بدن )
[Normani:]
Uh huh, you see me in the spotlight
آها تو منو تو کانون توجه می بینی
( می بینی که توی وضعی قرار دارم که همه به من توجه می کنن و چشاشون رو منه )
“Ooh I love your style”
اوه من استایلتو دوست دارم
( یعنی می خوای به خاطر اینکه خیلی بین مردم دوست داشتنی و مشهورم با این حرف مخمو بزنی )
Uh huh show me what you got
آها نشونم بده چی داری ( چیا بلدی )
‘Cause I don’t wanna waste my time
چون دوست ندارم وقتمو طلف کنم
Uh huh see me in the spotlight
آها تو منو توی کانون توجه می بینی
“Ooh I love your style”
اوه استایلتو دوست دارم
Uhhuh show me what you got now
آها حالا نشونم بده چی داری
Come and make it worth my while
بیا و وقتمو طلف نکن
آهنگ Worth It از Fifth Harmony Ft Kid ink + متن و ترجمه فارسی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *