آهنگ میدونی خیلی غریبم

ای فلک تا کی باید خاری و ذلت بکشم
ای فلک تا کی باید درد رفقت بکشم
ای فلک تا کی باید هیچی نگم حرف نزنم
ای فلک تا کی باید از دل خجالت بکشم
از دل خجالت بکشم
میدونی خیلی غریبم من یه عمره بی نصیبم
سهم من حیله و نیرنگ تو نده دیگه فریبم
پای غم سوختمو ساختم همه چی داشتمو باختم
دیگه بیخیال من شو من دیگه تورو شناختم
میدونی خیلی غریبم من یه عمره بی نصیبم *
سهم من حیله و نیرنگ تو نده دیگه فریبم*
پای غم سوختمو ساختم همه چی داشتمو باختم
دیگه بیخیال من شو من دیگه تورو شناختم
ای فلک کنج دلم غم و غصه خونه
فکر بی عشق زنده موندن دلمو دیوونه کرد
ای فلک گوش میکنی این تپشه قلبه منه *
دانلود آهنگ قدیمی دهه ی هفتاد
که داره اروم اروم از غم تو جون میکنه از غم تو جون میکنه
آرزوم تو سینه مرده دل من غصه ها خورده
طفلی این دل چی کشیده لحظه ای شادی ندیده
ای خدا تو مهربونی خالق چرخ زمونی *
توکه دردمو میدونی میدونم که تو میتونی
آرزوم تو سینه مرده دل من غصه ها خورده
طفلی این دل چی کشیده لحظه ای شادی ندیده
ای خدا تو مهربونی خالق چرخ زمونی
توکه دردمو میدونی میدونم که تو میتونی*
ای فلک تا کی باید خاری و ذلت بکشم
ای فلک تا کی باید درد رفقت بکشم
ای فلک تا کی باید هیچی نگم حرف نزنم
ای فلک تا کی باید از دل خجالت بکشم
از دل خجالت بکشم
میدونی خیلی غریبم من یه عمره بی نصیبم
سهم من حیله و نیرنگ تو نده دیگه فریبم*
پای غم سوختمو ساختم همه چی داشتمو باختم
دیگه بیخیال من شو من دیگه تورو شناختم
میدونی خیلی غریبم من یه عمره بی نصیبم
سهم من حیله و نیرنگ تو نده دیگه فریبم*
پای غم سوختمو ساختم همه چی داشتمو باختم
دیگه بیخیال من شو من دیگه تورو شناختم
ای فلک کنج دلم غم و غصه خونه
فکر بی عشق زنده موندن دلمو دیوونه کرد
ای فلک گوش میکنی این تپشه قلبه منه *
که داره اروم اروم از غم تو جون میکنه از غم تو جون میکنه
آرزوم تو سینه مرده دل من غصه ها خورده
طفلی این دل چی کشیده لحظه ای شادی ندیده
ای خدا تو مهربونی خالق چرخ زمونی
توکه دردمو میدونی میدونم که تو میتونی*
آرزوم تو سینه مرده دل من غصه ها خورده
طفلی این دل چی کشیده لحظه ای شادی ندیده
ای خدا تو مهربونی خالق چرخ زمونی
توکه دردمو میدونی میدونم که تو میتونی*

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در موزیک

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *